Agenda

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Dissabte, 11 de novembre de 2017

SOPAR 25è ANIVERSSARI CLUB TENNIS COLLBATO. Durant tot el dia hi haurà activitats, i finalitzarem amb un sopar i festa final. El sopar i fi de festa el realitzarem al restaurant SLAMPADEL. Properament informarem de les dates i procediment de compra de tickets pel sopar i festa final.

Campionats

Escola de tennis

Escola de tennis

Tal i com defineixen el nostres estatuts, una de les tasques del Club de Tennis Collbató es potenciar la formació del tennis. Per això hem arribat a acords de coŀlaboració amb l'Ivan Martínez, qui gestiona tota la nostra base de nens i que fa d'un servei lúdic un servei professional.


Nivells de formació

Per a que tots els participants de l'escola gaudeixin de la mateixa manera del tennis s'han definit diferents tipus de nivells de joc, segons edad i coneixement del joc.

Ivan Martínez

Director de l'escola

Jordi Robles

Entrenador

Aniol Collado

Preparador físic

El Club

Qui sóm

El Club de Tennis Collbató, es una entitat esportiva de lleure amb personalitat juridica pròpia i amb capacitat per obrar, l'objectiu de la qual serà exclusivament el foment, la pràctica i la difusió de l'activitat física i esportiva. La present associació no té cap ànim de lucre. En el Club de Tennis Collbató, no hi haurà cap discriminació entre els socis per motius de raça, del sexe, la religió, de la ideologia ni de qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Per ingressar al Club caldrà cursar loportuna proposta i complir la resta de requisits assenyalen els regalment interiors del Club.

Què fem

El Club de Tennis Collbató té com a objecte social princiapal facilitar als seus socis la pràctica de l'esport del tennisi promoure el desenvolupament d'aquesta modalitat esportiva, amb especial dedicació a la formació. També es facilitarà als socis la pràctica d'altres modelitats esportives i amb aquesta finalitat funcionaran les seccions esportives corresponents, seran acordades a proposta de la Junta Directiva per Assemblea General.

La junta
President
Ramón Prunera
Vicepresident
David Jorba
Tresorer
Josep-Ignasi Palou
Secretari
Xavier Fernández
Vocal
Joan Itarte
Vocal
Àngels Garcia
Vocal
Norbert Alcázar
Vocal
Sergi Marcén

Contacteu

Adreça

Av. Principal s/n | 08293 Collbató (Barcelona)

Xarxes socials